Tuesday, November 1, 2011

मंगलाक्षता:
२००८ डिसेंबर मध्ये माझे लग्न झाले. माझ्या आजोबांनी (आईच्या वडिलांनी, श्री पु. बा. देशमुख) माझ्या लग्नासाठी लिहिलेली मंगलाक्षता -


No comments:

Post a Comment